Voorgesprek | Onyx Uitvaartverzorging

Met elke uitvaartverzekering welkom bij Uitvaartondernemer Amsterdam

Bij Uitvaartondernemer Amsterdam kunt u met elke uitvaartverzekering terecht. U kunt ervoor kiezen het bedrag zelf te innen, of ons te vragen dit voor u te verzorgen. De opbrengsten komen dan in mindering op de factuur.

Vaak staat op de polis van de uitvaartverzekering een telefoonnummer dat u moet bellen bij overlijden van de houder van de polis. U hoeft echter de uitvaart niet te laten uitvoeren door de organisatie bij wie u verzekerd bent. U kunt met uw uitvaartverzekering bij elke uitvaartondernemer in Amsterdam terecht! U kunt daardoor goedkoper uit zijn, ook als u een naturapolis heeft. Voor het verschil tussen een naturapolis en een kapitaalpolis, kijk hieronder bij Naturaverzekering of kapitaalverzekering.

Wilt u weten of uw uitvaartverzekering toereikend is voor de uitvaart die u wenst? Wij hebben de prijzen van de meest voorkomende uitvaart op onze site staan. U vindt deze bij kosten uitvaart. We kunnen als u andere wensen hebt een begroting voor u maken zodat u weet waar u aan toe bent. U kunt ons altijd bereiken op telefoon 085 0160028

Uitvaartverzekering: onzin of nuttig?
Hebt u nog geen uitvaartverzekering? Vraag u dan eerst af of u deze nodig hebt.

Veel mensen hebben een uitvaartverzekering, die soms al door hun ouders voor hen werd afgesloten. Als je nog niet verzekerd bent, moet je dat dan doen, of kun je beter voor je uitvaart sparen?
Hoogleraar risicogedrag Peter Wakker (Erasmus Universiteit) geeft al jaren aan dat Nederlanders oververzekerd zijn. Vijf verzekeringen zijn volgens hem van belang, een uitvaartverzekering hoort daar niet bij. Zijn letterlijke woorden in het Parool in 2012: ‘Wat een uitvaartverzekering betreft: daarvoor betaal je zo ongeveer een leven lang premie en dat houdt in dat je net zo goed een buffer bij elkaar had kunnen sparen.’ In 2014 verscheen ook een artikel in het NRC

Hieronder in kort bestek wanneer het al dan niet verstandig is om een uitvaartverzekering af te sluiten, met de voor- en nadelen.

1. Sparen of verzekeren?

Wie de keuze wil maken tussen sparen voor de uitvaart of het aangaan van een uitvaartverzekering moet eerst de volgende vragen beantwoorden:
A. Wat zou ik voor uitvaart willen en wat zou dat gaan kosten? U kunt een richtbedrag aanhouden zoals dat bijvoorbeeld te berekenen is op www.uitvaart.nl of een laatste wensengesprek aanvragen bij een uitvaartondernemer. Bij Onyx Uitvaartondernemer Amsterdam is dit kosteloos. We maken dan meteen een begroting voor u.

B. Op basis van de kosten kunt u bepalen of u zelf kunt sparen voor uw uitvaart. Zo ja: doen! Waarom? Zie punt 2.

C. Kunt u niet sparen voor uw uitvaart en kunnen uw nabestaanden het bedrag niet betalen of wilt u hen daarmee niet belasten? Dan is het wel verstandig om een uitvaartverzekering af te sluiten. Ga door naar punt 3.

2. Waarom sparen?

Als u kunt, spaar dan zelf voor de uitvaart. Daarvoor zijn twee redenen aan te voeren:

  1. Zeker als u nog jong bent bestaat de kans dat u uiteindelijk meer aan premies betaalt tijdens uw leven dan er uitgegeven wordt aan de uitvaart.
  2. Het merendeel van de uitvaartverzekeringen keert niet voldoende uit om de gehele uitvaart mee te betalen. Uiteindelijk moet vaak nog zo’n 2000 euro worden bijbetaald door de nabestaanden.
  3. Je betaalt in de verzekering uiteraard ook voor de winst en de kosten van de verzekeringsmaatschappij. Deze kun je uitsparen als je zelf het bedrag bij elkaar sprokkelt.

3. Verzekeren: Natura uitvaartverzekering of kapitaalverzekering

Wie een uitvaartverzekering afsluit heeft de keuze uit een natura uitvaartverzekering en een kapitaal verzekering. Bij een naturaverzekering krijgt u de goederen en diensten die bij een uitvaart horen, u ontvangt geen geld. Bij een kapitaalverzekering ontvangt u geld, waarvan de begrafenis of crematie betaald kan worden. Aan een natura uitvaartverzekering zitten veel nadelen, zie punt 4.

4. Nadelen natura uitvaartverzekering

  1. U kunt het geld dat in de polis zit niet vrij besteden. U zit vast aan de in de polis genoemde producten en diensten en kunt daarbinnen vaak niet wisselen.
  2. U hebt binnen de producten en diensten vaak weinig vrije keuze. Wilt u een andere kist, naar een andere begraafplaats of wilt u een ander vervoermiddel dan wordt dit vaak niet vergoed. Er is met andere woorden vaak weinig mogelijkheid voor eigen inbreng.
  3. De verzekering dekt niet alle kosten. Zo zullen bijvoorbeeld de bloemen, het graf of het grafmonument nog apart betaald moeten worden. Mocht u een naturaverzekering willen afsluiten, let daar dan goed op. Geen enkele polis is hetzelfde. Ze zijn onvergelijkbaar, maar wellicht vindt u er één die precies aansluit op uw wensen.
  4. Wilt u dat een andere uitvaartondernemer uw uitvaart regelt dan degene waarbij u uw uitvaartverzekering heeft afgesloten, dan keert de uitvaartverzekering vaak veel minder uit.
  5. Het afkopen van de polis, bijvoorbeeld omdat u van gedachten verandert en liever zelf wilt sparen voor uw uitvaart, betekent vaak dat u gekort wordt en veel minder geld terug krijgt dan u inlegde. Een optie is in dit geval om de verzekering premievrij te maken. U houdt recht op bepaalde diensten, maar voor een lager bedrag. De rest kunt u dan zelf sparen.

Kapitaalverzekering afsluiten

Als u niet kunt sparen voor uw uitvaart, is een kapitaalverzekering op dit moment de beste optie. Twee tips:

  • Waar u uw uitvaartverzekering ook afsluit, u bent niet verplicht om door deze organisatie ook de uitvaart te laten verzorgen. U kunt naar elke uitvaartverzorger toe die u wilt. Deze kan voor u de verzekeringspremies innen en aftrekken van de totale rekening. Vaak rekent de organisatie waar u de uitvaartverzekering hebt afgesloten wel administratiekosten voor het overstappen. Deze wegen vaak niet op tegen de keuzevrijheid die u daarmee hebt. Het kan bovendien zo zijn dat de uiteindelijke begroting van een andere uitvaartverzorger lager uitvalt dan de begroting van de uitvaartverzekeraar. Heeft u de tijd, vraagt u dan meerdere begrotingen aan en kijk bij welke uitvaartverzorger u zich goed voelt. Bij Onyx Uitvaartondernemer Amsterdam kunt u altijd vrijblijvend een voorgesprek aanvragen, waarin we uw wensen in kaart brengen en een offerte maken.
  • Sluit u een uitvaartverzekering af, laat uw nabestaanden dan weten dat u een polis hebt! Vaak weten nabestaanden dit niet. Er zijn dan ook talloze verzekeringspolissen van overledenen die nooit zijn opgevraagd en dus ook nooit worden uitgekeerd.
Kennismakingsgesprek inplannen

Arianne was betrokken, persoonlijk en als een warme rots in de branding tijdens het sterfproces van onze moeder, de periode tot de uitvaart en tijdens de begrafenis zelf. Ze had steeds de juiste toon bij de begeleiding en kon ons uitstekend informeren over alles wat er kwam en voorviel. In een lastige en emotionele periode was dat voor ons enorm belangrijk. Heel veel dank!

Thérèse

We kunnen vrijblijvend bij u thuis langskomen. U weet dan met wie u te maken krijgt na het overlijden en of er een ‘klik’ is. We nemen samen met u uw wensen door. Geven u informatie waar nodig. Voeden u met ideeën. Vervolgens werken we uw wensen uit in een document dat u kunt klaarleggen voor na het overlijden. We maken ook een offerte. Deze kunnen we jaarlijks voor u updaten.

Het is zelfs mogelijk om al een deel van de praktische zaken die anders meteen na overlijden geregeld moeten worden voor te bereiden. Denk bijvoorbeeld aan het vormgeven van de rouwkaart.

Liever niet nu al een voorgesprek maar wel informatie? Een alternatief is het aanvragen van een wensenboekje of een offerte. Tot slot kunnen we u natuurlijk ook prima helpen zonder dat er iets is voorbereid. Dat gebeurt nog steeds het vaakst.

In 2 minuten een offerte op maat aanvragen

Heeft u uw uitvaartwensen op een rij? Graag maken we voor u een uitvaart offerte op maat, afgestemd op uw persoonlijke wensen.