Disclaimer | Onyx Uitvaart

Disclaimer Uitvaartondernemer Amsterdam

Algemeen

Uitvaartondernemer Amsterdam tracht de informatie op de website zo accuraat en actueel mogelijk te houden. Uitvaartondernemer Amsterdam  is niet aansprakelijk voor schade –of vermeende schade- door gebruik van een van de websites van Uitvaartondernemer Amsterdam en Onyx Uitvaartverzorging en de informatie die zij aanbiedt op de website. Ook is Uitvaartondernemer Amsterdam niet aansprakelijk voor het niet kunnen gebruiken van een van haar websites.

Auteursrecht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitvaartondernemer Amsterdam mogen er geen teksten of afbeeldingen van deze website worden overgenomen. De auteursrechten van alle teksten en databankrechten van alle afbeeldingen op deze site berusten bij Uitvaartondernemer Amsterdam en Onyx Uitvaartverzorging.

Hyperlinks

Soms verwijst Uitvaartondernemer Amsterdam u door naar websites van derden. Dit om u zo goed mogelijk te informeren. Uitvaartondernemer Amsterdam is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie op websites van derden.

Online beveiliging

Uitvaartondernemer Amsterdam heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en misbruik te voorkomen. Alle personen die gebruik maken van de gegevens die u ons stuurt via het intakeformulier en contactformulier  zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Uitvaartondernemer Amsterdam behoudt zich het recht voor om de op of via deze website aangeboden informatie te allen tijde wijzigen zonder hierover nader te informeren. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de informatie die u eerder aangereikt werd is aangepast.